Jeśli masz pytania odnośnie naszego asortymentu skontaktuj się z naszym doradcą: 607 660 661
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Reklamacje

 Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy ELMAX-HURT ŻYWICKI S.J. ul. Oświęcimska 83 43-100 Tychy lub na adres poczty elektronicznej sklep@elmax-lighting.pl.                

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.     Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@elmax-lighting.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.    

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur   Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

pixel